น้ำตาลทรายขาว ตราเครื่องบิน

ขนาด

50 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

น้ำตาลทรายขาว ตราเครื่องบิน

โดย บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด

 

ผลิตในประเทศไทย