น้ำตาลทรายขาว ตราเชอร์รี่

ขนาด

50 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำตาลทรายขาว ตราเชอร์รี่

กอท. ฮล. 744690020945

มอก. 56/2560

 

ผลิตในประเทศไทย