น้ำตาลทรายขาว ตรามิตรผล

ขนาด

50 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำตาลทรายขาว ตรามิตรผล

อย. 40-2-00143-2-0004

มอก. 56/2552

 

ผลิตในประเทศไทย