น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรามิตรผล

ขนาด

50 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรามิตรผล

อย. 36-2-03730-2-0001

มอก. 56/2552

 

ผลิตในประเทศไทย