น้ำตาลทรายขาว ตราพระอาทิตย์

ขนาด

50 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

น้ำตาลทรายขาว ตราพระอาทิตย์

กอท. ฮล. 742270010742

มอก. 56/2552

 

ผลิตในประเทศไทย