น้ำตาลทรายขาว ตราเพขร

ขนาด

50 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

คำอธิบาย

น้ำตาลทรายขาว ตราเพขร

กอท. ฮล. 354/2000

มอก. 56-2552

 

ผลิตในประเทศไทย