น้ำตาลทรายขาว ตราวังขนาย ขนาด 1 กิโลกรัม x 25 ถุง

ขนาด

1 กิโลกรัม x 25 ถุง x 1 กระสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำตาลทรายขาว ตราวังขนาย ขนาด 1 กิโลกรัม x 25 ถุง

อย. 16-2-01146-6-0004

กอท. ฮล. 745230020245

มอก. 56/2560

 

ผลิตในประเทศไทย