น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราษฎา ขนาด 1 กิโลกรัม x 25 ถุง

ขนาด

1 กิโลกรัม x 25 ถุง x 1 กระสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตราษฎา ขนาด 1 กิโลกรัม x 25 ถุง

อย. 19-2-00760-6-0001

กอท. ฮล. 743950090261

มอก. 56/2560

 

ผลิตในประเทศไทย