น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรามิตรผล ขนาด 1 กิโลกรัม x 25 ถุง

ขนาด

1 กิโลกรัม x 25 ถุง x 1 กระสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรามิตรผล ขนาด 1 กิโลกรัม x 25 ถุง

อย. 36-2-03730-2-0001

มอก. 56/2552

 

ผลิตในประเทศไทย