น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรา KBS ขนาด 1 กิโลกรัม x 25 ถุง

ขนาด

1 กิโลกรัม x 25 ถุง x 1 กระสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรา KBS ขนาด 1 กิโลกรัม x 25 ถุง

อย. 30-2-01157-2-0001

กอท. ฮล. 743470010943

มอก. 56/2552

 

ผลิตในประเทศไทย