น้ำเชื่อม ตรามิตรผล

ขนาด

800 มิลลิลิตร x 12 ถุง x 1 ลัง

800 ml x 12 bags

 

คำอธิบาย

น้ำเชื่อม ตรามิตรผล

น้ำเชื่อมเข้มข้น สูตรดั้งเดิม มิตรผล

Mitr Phol Original Cane Syrup

บรรจุถุง 800 มิลลิลิตร

จำนวน 12 ถุงต่อลัง

 

อย. 72-2-00442-2-0006

ฮาลาล เลขที่ 743660710763

 

ผลิตในประเทศไทย