น้ำตาลกรวด ตราไทยบ้านไร่ ขนาด 500 กรัม x 20 ถุง

ขนาด

500 กรัม x 20 ถุง x 1 กระสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำตาลกรวด ตราไทยบ้านไร่ ขนาด 500 กรัม x 20 ถุง

 

ผลิตในประเทศไทย