น้ำตาลกรวด ตราต้นไผ่ (ลิ้ม จิบ เฮียง)

ขนาด

30 กิโลกรัม x 1 กระสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำตาลกรวด ตราต้นไผ่ (ลิ้ม จิบ เฮียง)

 

ผลิตในประเทศไทย