น้ำตาลไอซิ่ง ขนาด 10 กิโลกรัม

ขนาด

10 กิโลกรัม x 1 ถุง

10 กิโลกรัม x 5 ถุง x  1 กระสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำตาลไอซิ่ง ขนาด 10 กิโลกรัม

แบบกระสอบ มี 5 ถุงเล็ก ถุงละ 10 กิโลกรัม

ผลิตในประเทศไทย