รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำตาลธรรมชาติ ตราเชอร์รี่

 

กอท. ฮล. 744690050960

 

ผลิตในประเทศไทย

 

น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ บางคนเรียก น้ำตาลทรายสีแดง น้ำตาลทรายสีรำ น้ำตาลไม่ฟอกสี Natural Cane Sugar