คำอธิบาย

น้ำตาลธรรมชาติ ตรากุญแจ

 

กอท. ฮล. 74 A436 006 07 63

 

 

ผลิตในประเทศไทย