รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำตาลธรรมชาติ ตราเชอร์รี่ ขนาด 1 กิโลกรัม x 25 ถุง

กอท. ฮล. 744690050960

 

ผลิตในประเทศไทย

 

น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ บางคนเรียก น้ำตาลทรายสีแดง น้ำตาลทรายสีรำ น้ำตาลไม่ฟอกสี Natural Cane Sugar