กลูโคสไซรัป (แบะแซใส) ตรา ช้างห้าดาว

ขนาด

1 กิโลกรัม x 10 ถุง x 1 ลัง

500 กรัม x 20 ถุง x 1 ลัง

คำอธิบาย

กลูโคสไซรัป (แบะแซใส) ตรา ช้างห้าดาว

อย. 73-1-10926-6-0023

กอท. ฮล. 74I9920010262

(เจ็ด สี ไอ เก้า เก้า สอง ศูนย์ ศูนย์ หนึ่ง ศูนย์ สอง หก สอง)

 

ผลิตในประเทศไทย