น้ำตาลปี๊บ (น้ำตาลมะพร้าว) ตราผึ้ง

ขนาด

1 กิโลกรัม x 10 ถุง x 1 ลัง

500 กรัม x 20 ถุง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำตาลปี๊บ (น้ำตาลมะพร้าว) ตราผึ้ง

 

ผลิตในประเทศไทย

 

น้ำตาลปี๊บ หรือ น้ำตาลปึก