ซอสปรุงรสฝาเขียว ขวดแก้ว ตราภูเขาทอง ขนาด 600 มิลลิลิตร

ขนาด

600 มิลลิลิตร x 12 ขวด x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซอสปรุงรสฝาเขียว ขวดแก้ว ตราภูเขาทอง ขนาด 600 มิลลิลิตร

อย. 

กอท. ฮล. 

 

ผลิตในประเทศไทย