ซอสปรุงรสฝาเขียว ขวดพลาสติก ตราภูเขาทอง ขนาด 1000 มิลลิลิตร

ขนาด

1000 มิลลิลิตร x 12 ขวด x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซอสปรุงรสฝาเขียว ขวดพลาสติก ตราภูเขาทอง ขนาด 1000 มิลลิลิตร

อย. 

กอท. ฮล. 

 

ผลิตในประเทศไทย