น้ำจิ้มไก่ ตราฉั่วฮะเส็ง แบบถุง 1 กิโลกรัม

ขนาด

1 กิโลกรัม x 12 ถุง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำจิ้มไก่ ตราฉั่วฮะเส็ง แบบถุง 1 กิโลกรัม

อย. 73-2-02852-2-0005

กอท. ฮล. 788800050446

 

ผลิตในประเทศไทย