ซีอิ๊วขาวสูตร 5 ตราเด็กสมบูรณ์ ขนาด 700 มิลลิลิตร

ขนาด

700 มิลลิลิตร x 12 ขวด x 1 ลัง

คำอธิบาย

ซีอิ๊วขาว สูตร 5 ตราเด็กสมบูรณ์ ขนาด 700 มิลลิลิตร

อย. 74-1-18427-2-0135

กอท. ฮล. 717520080845

 

ผลิตในประเทศไทย