ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ์ ขนาด 700 มิลลิลิตร

ขนาด

700 มิลลิลิตร x 12 ขวด x 1 ลัง

คำอธิบาย

ซีอิ๊วขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ์ ขนาด 700 มิลลิลิตร

อย. 74-1-18427-2-0044

กอท. ฮล. 717520040845

 

ผลิตในประเทศไทย