เต้าเจี้ยวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ์ ขนาด 350 กรัม, 800 กรัม

ขนาด

800 กรัม x 12 ขวด x 1 ลัง

350 กรัม x 24 ขวด x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เต้าเจี้ยวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ์

มีขนาด 350 กรัม และ 850 กรัม

อย. 74-1-18427-2-0034

กอท. ฮล. 717520100845

 

ผลิตในประเทศไทย