น้ำปลาแท้ ตราทิพรส ขนาด 700 มิลลิลิตร

ขนาด

700 มิลลิลิตร x 12 ขวด x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำปลาแท้ ตราทิพรส ขนาด 700 มิลลิลิตร

อย. 11-1-11924-2-0001

กอท. ฮล. 714660010944

 

ผลิตในประเทศไทย