น้ำปลาแท้ ตราทิพรส ขนาด 4500 มิลลิลิตร

ขนาด

4500 มิลลิลิตร x 2 แกลลอน x 1 ลัง

คำอธิบาย

น้ำปลาแท้ ตราทิพรส ขนาด 4500 มิลลิลิตร

อย. 20-1-13724-2-0004

กอท. ฮล. 710580010941

 

ผลิตในประเทศไทย