น้ำปลาแท้ ตราทิพรส ขนาด 300 มิลลิลิตร

ขนาด

300 มิลลิลิตร x 24 ขวด x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำปลาแท้ ตราทิพรส ขนาด 300 มิลลิลิตร

อย. 20-1-13724-2-0004

กอท. ฮล. 710580010941

 

ผลิตในประเทศไทย