ซอสพริก แบบถุง ตราโรซ่า

ขนาด

1 กิโลกรัม x 12 ถุง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซอสพริก แบบถุง ตราโรซ่า

อย. 24-2-01146-2-0008

กอท. ฮล. 70A2360120948

 

ผลิตในประเทศไทย