ซอสพริก ตราม้าบิน ขนาด 640 กรัม

ขนาด

640 กรัม x 12 ขวด x 1 ลัง

คำอธิบาย

ซอสพริก ตราม้าบิน ขนาด 640 กรัม

อย. 74-2-00842-2-0039

กอท. ฮล. 702610031042

 

ผลิตในประเทศไทย