ซอสพริก ตราฉั่วฮะเส็ง แบบถุง 1 กิโลกรัม

ขนาด

1 กิโลกรัม x 12 ถุง x 1 ลัง

คำอธิบาย

ซอสพริก ตราฉั่วฮะเส็ง แบบถุง 1 กิโลกรัม

อย. 73-2-02852-2-0007

กอท. ฮล. 708800060446

 

ผลิตในประเทศไทย