กระดาษโรตี ขนาด 8 x 8 นิ้ว สีขาว

ขนาด

10 กิโลกรัม x 3 ห่อ x 1 มัด

10 กิโลกรัม x 1 ห่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระดาษโรตี ขนาด 8 x 8 นิ้ว สีขาว

 

กระดาษห่อโรตี ห่ออาหาร ขนาด 8 x 8 นิ้ว สีขาว

 

ผลิตในประเทศไทย