ผงปรุงอาหาร รสหมู ตรารสดี ขนาด 850 กรัม (105 บาท)

ขนาด

850 กรัม x 5 ซอง x 2 ห่อ x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผงปรุงอาหาร รสหมู ตรารสดี ขนาด 850 กรัม (105 บาท)

อย. 19-1-50147-1-0001

 

ผลิตในประเทศไทย