ผงปรุงอาหาร รสหมู ตรารสดี ขนาด 75 กรัม (13 บาท)

ขนาด

75 กรัม x 10 ซอง x 16 ห่อ x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผงปรุงอาหาร รสหมู ตรารสดี ขนาด 75 กรัม (13 บาท)

อย. 19-1-50147-1-0001

 

ผลิตในประเทศไทย