ผงปรุงอาหาร รสหมู ตรารสดี ขนาด 425 กรัม (63 บาท)

ขนาด

425 กรัม x 5 ซอง x 2 ห่อ x 1 ลัง

คำอธิบาย

ผงปรุงอาหาร รสหมู ตรารสดี ขนาด 425 กรัม (63 บาท)

อย. 19-1-50147-1-0001

 

ผลิตในประเทศไทย