ผงปรุงอาหาร รสหมู ตรารสดี ขนาด 165 กรัม (27 บาท)

ขนาด

165 กรัม x 10 ซอง x 8 ห่อ x 1 ลัง

คำอธิบาย

ผงปรุงอาหาร รสหมู ตรารสดี ขนาด 165 กรัม (27 บาท)

อย. 19-1-50147-1-0001

 

ผลิตในประเทศไทย