ผงปรุงอาหาร รสไก่ ตรารสดี ขนาด 165 กรัม (27 บาท)

ขนาด

 165 กรัม x 10 ซอง x 6 ห่อ x 1 ลัง

คำอธิบาย

ผงปรุงอาหาร รสไก่ ตรารสดี ขนาด 165 กรัม (27 บาท)

อย. 19-1-50147-1-0003

 

ผลิตในประเทศไทย