ผงปรุงอาหาร รสไก่ ตรารสดี ขนาด 75 กรัม (13 บาท)

ขนาด

 75 กรัม x 10 ซอง x 12 ห่อ x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผงปรุงอาหาร รสไก่ ตรารสดี ขนาด 75 กรัม (13 บาท)

อย. 19-1-50147-1-0003

 

ผลิตในประเทศไทย