ผงปรุงอาหาร รสไก่ ตรารสดี ขนาด 850 กรัม (63 บาท)

ขนาด

 850 กรัม x 5 ซอง x 2 ห่อ x 1 ลัง

คำอธิบาย

ผงปรุงอาหาร รสไก่ ตรารสดี ขนาด 850 กรัม (105 บาท)

อย. 19-1-50147-1-0003

 

ผลิตในประเทศไทย