ผงชูรสแท้ ตราราชาชูรส ขนาด 500 กรัม

ขนาด

กรัม x  ซอง x  ห่อ x 1 ลัง

คำอธิบาย

ผงชูรสแท้ ตราราชาชูรส ขนาด 500 กรัม

อย. 70-1-30523-1-0001

กอท. ฮล. 75 041 001 0 941

มอก. 14-2525

 

ผลิตในประเทศไทย