ผงชูรสแท้ ตราราชาชูรส ขนาด 1 กิโลกรัม

ขนาด

1 กิโลกรัม x 5 ซอง x 4 ห่อ x 1 ลัง

คำอธิบาย

ผงชูรสแท้ ตราราชาชูรส ขนาด 1 กิโลกรัม

อย. 70-1-30523-1-0001

กอท. ฮล. 75 041 001 0 941

มอก. 14-2525

 

ผลิตในประเทศไทย