ผงชูรสแท้ ตราอายิโนะโมะโต๊ะ ขนาด 39 กรัม (5 บาท)

ขนาด

39 กรัม x 30 ซอง x 14 ห่อ x 1 ลัง

คำอธิบาย

ผงชูรสแท้ ตราอายิโนะโมะโต๊ะ ขนาด 39 กรัม (5 บาท)

อย. 14-1-19855-1-0001

กอท. ฮล. 95C5260010456

มอก. 14-2525

 

ผลิตในประเทศไทย