ผงชูรสแท้ ตราอายิโนะโมะโต๊ะ ขนาด 1 กิโลกรัม

ขนาด

1 กิโลกรัม x 5 ซอง x 4 ห่อ x 1 ลัง

คำอธิบาย

ผงชูรสแท้ ตราอายิโนะโมะโต๊ะ ขนาด 1 กิโลกรัม

อย. 62-1-05940-1-0001

กอท. ฮล. 758430010346

มอก. 14-2525

 

ผลิตในประเทศไทย