ครีมเทียมข้นหวาน ตราคาร์เนชัน แบบกระป๋อง

ขนาด

388 กรัม x 48 กระป๋อง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครีมเทียมข้นหวาน ตราคาร์เนชัน แบบกระป๋อง

อย. 14-1-07952-2-0021

กอท. ฮล. 63A8040040649

 

ผลิตในประเทศไทย