ครีมเทียมข้นหวาน ตราคาร์เนชัน แบบถุง

ขนาด

2 กิโลกรัม x 8 ถุง x 1 ลัง

คำอธิบาย

ครีมเทียมข้นหวาน ตราคาร์เนชัน แบบถุง

อย. 14-1-07952-2-0021

กอท. ฮล. 63A8040040649

 

ผลิตในประเทศไทย