ผลิตภัณฑ์นม สำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี ตราคาร์เนชัน

ขนาด

405 กรัม x 48 กระป๋อง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์นม สำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี ตราคาร์เนชัน

อย. 14-1-07952-2-0002

กอท. ฮล. 63A8040010649

 

ผลิตในประเทศไทย