น้ำหวานเข้มข้ม กลิ่นสละ ตราเฮลซ์บลูบอย

ขนาด

710 มิลลิลิตร x 12 ขวด x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำหวานเข้มข้ม กลิ่นสละ ตราเฮลซ์บลูบอย

น้ำหวานแดง

อย. 10-1-08245-1-0002

กอท. ฮล. 91E0180010758

 

ผลิตในประเทศไทย