ชาไทยผงปรุงสำเร็จ ฉลากแดง ตราชาตรามือ

ขนาด

400 กรัม x 12 ถุง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชาไทยผงปรุงสำเร็จ ฉลากแดง ตราชาตรามือ

อย. 57-2-02561-6-0001

กอท. ฮล. 93A8230040250

 

ผลิตในประเทศไทย