ชาไทยผงปรุงสำเร็จ ฉลากทอง ตราชาตรามือ

ขนาด

400 กรัม x 12 ถุง x 1 ลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชาไทยผงปรุงสำเร็จ ฉลากทองตราชาตรามือ

อย. 57-2-02561-6-0003

กอท. ฮล. 93A8230030250

 

ผลิตในประเทศไทย