ชาเขียวผงปรุงสำเร็จ ตราชาตรามือ

ขนาด

200 กรัม x 12 ถุง x 1 ลัง

คำอธิบาย

ชาเขียวผงปรุงสำเร็จ ตราชาตรามือ

อย. 57-2-02561-6-0002

กอท. ฮล. 93A8230010250

 

ผลิตในประเทศไทย